Ajudeu-nos a avançar en la investigació de la Teràpia Neural

Des de la Neural Therapy Research Foundation treballem per aconseguir que la teràpia neural sigui una opció diagnòstica i terapèutica per a totes les persones. Per això es necessitem la teva ajuda per crear evidències científiques que abalin el que la pràctica amb persones ja ens ha demostrat.

La teva donació pot fer possible que continuem la nostra recerca i fer que la teràpia neural sigui més accessible i efectiva per a aquells que la necessiten.

Sabies que donar té avantatges fiscals?

La Neural Therapy Research Foundation destinarà els donatius de forma íntegra a garantir un fons que permeti finançar activitats, línies i projectes de recerca per donar a conèixer i expandir la Teràpia Neural a nivell internacional.

Perquè ens importa el món en què vivim i creiem que és possible millorar-lo. Per això creiem en el gran potencial de transformació social que ens pot oferir una visió més humana de la medicina.

Perquè amb la teva donació t'hi impliques
en un projecte compromès i esperançador

L’aportació a la Neural Therapy Research Foundation podrà acollir-se a avantatges fiscals, segons està disposat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
Coneix-les a continuació:


Avantatges Fiscals d’ aportar a la NTRF

Menció a banda del valor de l’aportació que fas a la Fundació, donant suport a la recerca i el treball que realitzem, en benefici de l@s pacients i professionals d’aquest àmbit, valor que està més enllà de les quantitats d’euros. T’interessa saber que les aportacions que fas a la NTRF es beneficien de deduccions fiscals segons està disposat en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, com et detallem a continuació:


Si ets una persona particular resident fiscal a Espanya, aquests són els avantatges fiscals per a tu, de les aportacions que facis a la NTRF

Els primers 150€ donats (com a contribuent, del total de donatius, no només a la NTRF) tenen una deducció en la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 80% del valor aportat. A partir dels 150€, les quantitats aportades tenen una deducció fiscal del 35%. Si durant els 2 últims anys has col·laborat amb la mateixa entitat en una quantitat igual o major cada any, al tercer any la deducció fiscal serà del 40 % en aquells imports que excedeixin de 150 € (es premia fiscalment la fidelitat, amb un 5% en aquests imports que excedeixin els 150€). El límit a aquestes deduccions és el 10% de la base liquidable de l’ IRPF.


Si ets una empresa, aquests són els avantatges fiscals per a la teva empresa, de les aportacions que facis a la NRTF

Les empreses desgraven un 35% de l’import aportat de l’Impost de Societats. Si com a empresa has col·laborat amb la mateixa entitat durant els últims dos anys, en una quantitat igual o major cada any, al tercer any podràs desgravar un 40% de l’import aportat (es premia fiscalment la fidelitat, amb un 5% en tot l’import de l’aportació). També opera el límit del 10% de la base imposable per aplicar la deducció. Les quantitats no deduïdes es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.


Si la teva residència fiscal està fora del territori espanyol

En cas d’haver de presentar declaracions tributàries a Espanya per l’Impost sobre la Renda de No Residents, podràs aplicar les deduccions per donatius amb les mateixes condicions que si fossis resident fiscal a Espanya.
El límit a aquestes deduccions és el 10% de la base imposable.

Desplaça cap amunt