Investigació en Teràpia Neural

Encara molt camí per recórrer juntes

Recerca

Tot i que hi ha una gran experiència acumulada per molts metges i odontòlegs des de finals del segle XIX, la teràpia neural encara és molt desconeguda i no s’ofereix als pacients que acudeixen als hospitals i centres de salut, exceptuant uns pocs països. Això només ho aconseguirem si avancem en la investigació científica.

Barcelona s’ ha convertit en un referent nacional i internacional en la formació de teràpia neural des que el Campus Docent Sant Joan de Déu va iniciar el Màster en Teràpia Neural Mèdica i Odontològica el 2003, títol propi de la Universitat de Barcelona, i pel qual han passat més de 600 professionals de 20 països diferents.

Malgrat tot aquest trajecte, el tractament amb teràpia neural només està finançat per la seguretat social o assegurances privades en uns pocs països, com Alemanya, Suïssa, Àustria i Colòmbia. Un dels principals motius és l’escassetat d’investigació científica actualitzada.

Per aquest motiu hem creat la Fundació Neural Therapy Research Foundation, amb seu a Sabadell (Barcelona).
Hem d’investigar per poder demostrar científicament el que hem observat amb tants pacients, utilitzant la teràpia neural de forma complementària. I només podrem avançar en la investigació de la teràpia neural si comptem amb el suport de persones com tu.

Coneix els nostres projectes

Volem donar a conèixer a la comunitat científica que hi ha persones que pateixen dolor musculoesquelètic en diverses parts del cos durant o després del tractament amb ortodòncia, i que la teràpia neural ha estat un tractament eficaç en els casos que hem publicar.

A la nostra publicació al Journal of International Medical Research, «Milloria del dolor musculoesquelètic crònic postortodòntic després d’injeccions d’anestèsic local a la zona del trigemin: sèrie de casos», explorem les notables millores observades en pacients amb dispositius ortodòncics que presenten dolor crònic en àrees com cervicals o genolls.
La nostra investigació destaca la millora completa del dolor musculoesquelètic així com l’alleujament d’altres condicions com l’ansietat i la qualitat de vida en general, en persones amb tractaments ortodòncics passats o actuals. És important assenyalar que els retenidors, encara que són dispositius posttractament, segueixen actius i exerceixen força constantment. Hem observat que poden estar associats no sols amb dolors físics, sinó també amb canvis anímics en alguns pacients..

L’ortodòncia ha estat vinculada amb dolor crònic fora de l’àrea bucal, dolor que sovint no respon a tractaments convencionals i deteriora la qualitat de vida. En aquesta primera publicació, vam tractar sis pacients que, arran de la seva ortodòncia, experimentaven dolors significatius en zones com la columna cervical o els genolls. Després d’administrar injeccions de procaïna al 0,5% en àrees específiques de tensió, tots van reportar una desaparició del dolor, amb resultats sostinguts durant almenys sis mesos.

Aquesta investigació preliminar suggereix que les injeccions en punts de tensió poden ser un tractament prometedor per alleujar dolors associats a tractaments ortodòncics. No obstant això, necessitem continuar la recerca per aprofundir en els beneficis d’aquest tractament i poder demostrar-ne l’eficàcia amb més rigorositat científica.
Amb el teu suport, podem avançar en els nostres estudis, proporcionant esperança i alleugeriment als qui pateixen dolors i oferint a professionals una eina addicional, segura i eficaç.

Hem traduït aquest article al castellà per a una millor comprensió i divulgació, pots baixar-t’ho aquí.

Autors:

David Vinyes (a,b,c), Paula Hermosilla Traverso (b), Julia Hartley Murillo (b), Maider Sánchez Padilla (d), Montserrat Muñoz-Sellart (a,b,c)
(a) Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora, Sabadell, Barcelona, Spain.
(b) Màster en Formació Permanent en Teràpia Neural Mèdica i Odontològica, Universitat de Barcelona · IL3, Barcelona, Spain.
(c) Fundació Neural Therapy Research Foundation, Sabadell, Barcelona, Spain.
(d) Escoles Universitàries Gimbernat, Universitat Autònoma de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain.

Després de dos anys d'investigació, hem aconseguit publicar al Journal of Clinical Medicine, a la seva secció, Clinical Neurology, una revisió de gran abast sobre les bases científiques de la teràpia neural, amb el títol «Ús terapèutic d'anestèsics locals en baixes dosis en dolor, inflamació i altres condicions clíniques: Scoping Review». Aquesta iniciativa buscava consolidar la teràpia neural a la ciència i destacar el seu impacte estudiat en diverses afeccions.

Dins l’àmbit científic, les ‘revisions sistemàtiques exploratòries’ tenen un paper essencial en sintetitzar i analitzar els coneixements adquirits en una disciplina. Hem realitzat una revisió meticulosa el propòsit de la qual és múltiple:

  1. Catalogar i analitzar l’evidència científica ja publicada sobre l’ús terapèutic dels anestèsics locals.
  2. Explicar detalladament els mecanismes d’acció d’aquests efectes terapèutics, basats en els coneixements científics existents fins al moment.
  3. Detectar àrees insuficientment explorades per impulsar futures investigacions.
  4. Oferir un panorama integral sobre la teràpia neural i el seu efecte en diverses condicions, des de l’alleujament del dolor fins a trastorns com l’ansietat.

La utilització d’anestèsics locals en dosis baixes, sense finalitat anestèsica, representa una aportació significativa en el tractament mèdic. Principalment efectiva per alleujar dolor i inflamació crònics, també ha demostrat potencial a tractar condicions aparentment tan diverses com ansietat, hipertensió, afeccions autoimmunes o seqüeles post-covid.

L’esforç realitzat, juntament amb la col·laboració de les persones que han donat suport amb les seves donacions, han fet possible la publicació del primer Scoping Review centrada en els efectes terapèutics, eficàcia i, sobretot, seguretat, de l’ús terapèutic d’anestèsics locals a baixes dosis en aquest context.

Hem traduït aquest article al castellà per a una millor comprensió i divulgació, pots baixar-t’ho aquí.

La teva contribució ha estat vital per dur a terme aquest treball, permetent enfortir i expandir la teràpia neural de manera sòlida i rigorosa. Gràcies!
Necessitem la teva ajuda per iniciar nous projectes i continuar avançant en aquest camí que ens beneficiarà a tots. Ens acompanyes?

Autors:

David Vinyes (a,b,c), Montserrat Muñoz-Sellart (a,b,c), Lorenz Fischer (d). (a) Campus Docent de Sant Joan de Déu University of Barcelona, Barcelona, Spain. (b) Institute of Neural Therapy and Regulatory Medicine, Sabadell, Barcelona, Spain. (c) Neural Therapy Research Foundation, Sabadell, Barcelona, Spain. (d) Ex-Departament de Teràpia Neural, Universitat de Berna, IKIM, Berna, Suïssa.

Ansietat i Teràpia Neural

La teràpia neural emergeix com una prometedora resposta als símptomes dels trastorns d'ansietat, vinculats al sistema nerviós autònom. El nostre treball, basat en casos amb resultats favorables, busca obrir una línia de recerca que pugui demostrar aquesta potencial eficàcia en el tractament de l'ansietat.

Els trastorns d’ansietat produeixen símptomes com palpitacions, dificultat respiratòria, marejos, tremolors i problemes de son, tots vinculats al sistema nerviós autònom. Diversos estudis destaquen la teràpia amb anestèsics locals com un potencial terapèutic prometedor per a aquests casos. Al llarg dels anys, hem observat els resultats prometedors de la teràpia neural en aquests casos, utilitzant anestèsics locals en concentracions reduïdes sobre àrees específiques del sistema nerviós, adaptant el tractament a cada pacient.”
Actualment treballem en un article de sèrie de casos sota el títol “Injecció de procaïna en punts de tensió miofascial per a trastorns d’ansietat. Sèrie de casos”.
La nostra intenció és comunicar a la comunitat científica els resultats favorables obtinguts amb teràpia neural en una sèrie de 6 pacients amb ansietat moderada o greu.
Donada la prevalença i complexitat dels trastorns d’ansietat, la nostra feina busca justificar estudis més amplis per validar l’efectivitat d’aquesta teràpia.

El teu suport és essencial per fer realitat aquesta recerca, compartir aquestes troballes amb la comunitat científica i que la teràpia neural sigui una opció a tenir en compte per part dels professionals de la salut per tractar les persones amb ansietat.

Autors:

David Vinyes (a,b,c), Montserrat Muñoz-Sellart (a,b,c) , Gemma Albareda (b,d), Michael Gürevich (c, e)
(a) Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora, Sabadell, Barcelona, Spain.
(b) Màster en Formació Permanent en Teràpia Neural Mèdica i Odontològica, Universitat de Barcelona · IL3, Barcelona, Spain.
(c) Fundació Neural Therapy Research Foundation, Sabadell, Barcelona, Spain.
(d) Departament de Psiquiatria, Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona, Spain
(e) Psiquiatre, Glen Head, New York, USA

Teràpia Neural en la síndrome post-COVID

La síndrome post-COVID-19 està relacionada amb la disautonomia i la teràpia neural és una eina terapèutica potencial. Hem publicat les nostres troballes a la revista Medicine i creiem que és fonamental investigar més des d'aquesta perspectiva.

La síndrome post-COVID-19, que pot sorgir independentment de la gravetat del cas original, podria estar vinculat a la disautonomia. La teràpia neural, aprofitant els efectes dels anestèsics locals en sistema nerviós autònom, ha mostrat resultats prometedors en alguns pacients amb aquesta síndrome.
Amb l’objectiu d’informar la comunitat científica sobre les nostres observacions, hem publicat un article a la revista Medicine detallant el tractament exitós d’un pacient amb síndrome post-Covid mitjançant teràpia neural. Aquest article pretén també ressaltar la necessitat d’ obrir noves línies de recerca des d’ aquesta perspectiva i experiència.
Amb aquest objectiu, actualment estem iniciant el disseny d’un estudi per poder avançar en comprovació de l’eficàcia d’aquesta teràpia en aquests pacients, cada vegada més freqüents.
Aquest és un gran projecte i estem convençuts que tenim molt per aportar, però només ho podrem aconseguir amb la teva ajuda!

Autors:

David Vinyes (a,b,c), Montserrat Muñoz-Sellart (a,b,c), Teresa Garcia Caballero (a,b,c),
(a) Institut de Teràpia Neural i Medicina Reguladora, Sabadell, Barcelona, Spain.
(b) Màster en Formació Permanent en Teràpia Neural Mèdica i Odontològica, Universitat de Barcelona · IL3, Barcelona, Spain.
(c) Fundació Neural Therapy Research Foundation, Sabadell, Barcelona, Spain.

Assaig clínic sobre l'eficàcia de la procaïna en el tractament del dolor musculoesquelètic en pacients amb ortodòncia

Aquest estudi té el potencial de revolucionar la nostra comprensió sobre el vincle entre factors orals com a causa de dolor en altres parts del cos, així com afeccions anímiques.

Hem dissenyat un estudi pilot multicèntric, controlat, aleatoritzat i de simple cec per analitzar l’eficàcia i seguretat d’injeccions de procaïna en punts de tensió miofascial i mucofascial en pacients que experimenten dolor musculoesquelètic després d’iniciar tractaments d’ortodòncia. A més, avaluarem l’impacte en l’estat d’ànim, qualitat de vida i el consum d’analgèsics.
L’assaig es divideix en tres grups de tractament: procaïna al 0,5%, sèrum fisiològic i un grup control. Esperem observar una notable reducció en el dolor, millores en el benestar emocional i en la qualitat de vida, i una disminució en l’ús de medicaments per al dolor en el grup tractat amb anestèsic local, la falta de resultat en el grup control i un resultat intermedi en el grup de tractament amb injecció de sèrum fisiològic.

Les troballes seran compartides en mitjans científics amb l’ objectiu d’ influir en les directrius de salut.

En enfortir la base científica de la teràpia neural, no només beneficiem pacients i professionals, sinó també influïm en polítiques de salut.

Ampliarem els horitzons de la teràpia neural amb el teu suport!

Entitats Investigadores:

Fundació Neural Therapy Research Foundation, Sabadell, Barcelona, Spain
Fundació Planetary Action, Barcelona, Spain

Forma part de la NTRF

Et necessitem per demostrar científicament el que hem observat amb tants pacients al llarg de més de 30 anys.
Descobreix com pots col·laborar i formar part de tots els nostres avenços.

Desplaça cap amunt